Handleiding bij het Leven

Handleiding bij het Leven

De titel van dit boek klinkt pretentieus, intrigeert, daagt uit.
De inhoud overtreft de verwachtingen. Vragen die het boek beantwoordt:

  • Wat is de zin van het leven?
  • Waarom zijn mensen vrienden, familie, partners)zoals ze zijn?
  • Hoe kan ik vandaag nog mijn leven boeiend maken?
  • Waarom zijn mannen en vrouwen allemaal hetzelfde?
  • Hoe neem ik mijn leven in handen?
  • Hoe ban ik gezeur en onzin uit mijn leven?
  • Hoe word ik gelukkiger?

Frank Wouters, (1963), verloor in 2000 alle grip op zijn leven. Een
echtscheiding, zakelijk falen, enorme druk van zijn omgeving, een
gevoel van eenzaamheid en persoonlijke ontgoochelingen trokken
hem in een diep, zwart dal. Na de ontmoeting met zijn huidige
vrouw ging er een nieuwe wereld voor hem open. Hij ontdekte
dat geluk perfect maakbaar en meetbaar is, op een nuchtere
manier, zonder esoterie of alternatieve levenswijze, zonder peptalk,
medicijnen, drugs of therapeutische sessies. Hij vond een manier
om zijn geluk in een model te gieten en de controle over zijn leven
terug te krijgen. Geluk was niet langer een zoektocht, hij creërde
en regisseerde het.
Frank Wouters is nu gelukkig getrouwd en
woont met zijn vrouw in België.

Wordt u ook zo wantrouwig van ‘gelukkige mensen’? Denkt u ook
aan statische, geitewollensokkentypes? Niet zo bij Frank Wouters:
hij is dynamisch, spits en humoristisch en toch diepzinnig. Hij wil
uitdragen dat je geen professioneel psycholoog hoeft te zijn om
je leven te leiden. Met Handleiding bij het Leven wil hij het leven
weer terugschenken aan wie het toebehoort, de levensamateurs die
wij allemaal zijn.
Wie dit boek leest ervaart het warme gevoel van inzicht. Wie er
wat mee doet, begrijpt het leven.