Portretten uit een bewogen tijd

Portretten uit een bewogen tijd

Sinds 1994 zijn onder de algemene titel ‘Op het Scherp van de Snede’ honderden columns van professor dr. Bob Smalhout verschenen in het dagblad De Telegraaf. Smalhout is in die jaren uitgegroeid tot een van de best gelezen en meest gewaardeerde columnisten van deze krant en zonder twijfel van Nederland.

Vele tienduizenden lezers zien elke zaterdag reikhalzend uit naar zijn vlijmscherpe analyses en richtinggevende opinies in grote maatschappelijke vraagstukken, zoals het onderwijs, de criminaliteit, de multiculturele samenleving, de gezondheidszorg, maar ook opvoeding van de jeugd. Knarsetandend moeten felle critici van ‘de Telegraaf-professor’ aanhoren dat hij al die jaren tóch gelijk had met zijn niet aflatende aanvallen op de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs.

Minder bekend echter zijn Smalhouts bijzondere portretschetsen van onder meer leden van het Nederlandse Koninklijk Huis, zoals prinses Juliana en prins Bernhard en koningin Beatrix. Smalhouts beschrijvingen geven een boeiend inkijkje in hun leven en denken.

Ook andere personen die een rol van betekenis hebben gespeeld in onze samenleving werden door hem raak geportretteerd, zoals bijvoorbeeld ‘majoor’ Alida Bosshardt en Pim Fortuyn.

Verder gaan zeer uiteenlopende werelden open via karakterbeschrijvingen van Paus Johannes Paulus II, de Joodse Nobelprijs-winnaar dr. Fritz Haber (de initiator van de gifgasoorlog en uitvinder van het gas Cyclon B, waarmee zes miljoen Joden de dood werden ingejaagd), verzetstrijder Rudolf Bernardus Bierman, de patholoog ‘Dokter Cholera’, oud-schipper Jan de Mik, Smalhouts grootmoeder Roelofje Ibershof, en vele anderen.

Samen met historische beschrijvingen van nationale en internationale gebeurtenissen en instellingen, zoals het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen ‘Bronbeek’ te Arnhem, zou de succesvolle jaarbundeling van ‘Na ons de Zondvloed’, een tussentijdse opvolger kúnnen krijgen met ‘Portretten uit een bewogen tijd’.